Bild 3822 Köcks och serveringspersonal vid en bjudning på Ströms slott
"Strömsborg". Fr.v. Elsa, Irene Hermansson, Ingrid Maim, Ingemar Hendry,
Hilda Andersson, Irma Fredriksson, Laila Niemenen.