Bild 3818 Interiörbild från Uxås Lanthandel på 1950-talet. Affärsbiträdet, Margit Engdahl.