Bild 3803 På vägen fram till Kalvhagen som idag heter Strömsvägen, står
Lisbet Andersson (Fåll). I bakgrunden Fålls stora hus. Kortet ar taget 1941.