Bild 3802 Flickan på kortet heter Britta Andersson och hon står framför
trappan till Fålls Hus