Bild 3797 Fru Forsmark i stolen, döttrarna och landsfiskalen på gräsmattan framför.