Bild 3188 Inland 1990 nr 2 Här i detta massakar har man blandat ihop returpapperet med kvalitets höjande papperskemikalier till en färdig pappersmassa