Bild 3187 Inland 1990 nr 1 Här på massaplan kommer ca 35 000 m3 returpappper i form av tidningar och emballage. Även idrottsföreningarnas insamling från hushållen.