Bild 2027 Här rivs Strandvägen 8 i samband med att nya bron byggdes.