Bild 1220 Ström i början av 1980-talet, söder om tappstationen