Bild 2025 Strandvägen 8 på Ström (ca 1980) som då ägdes av Ewa och Bengt-Arne Westerlind.