Bild 997 År 1911 i januari intagsdammen framför Inlands Pappfabrik från botten till ytan fylld med packis Inlands islänsa har brustit