Bild 1524 Korsningen vid bensinsatationen på Ström 1970 tal