Bild 2071 Inlands upplag vid Stallarna på Ström sett från söder