Bild 27 Minnessten restes år 1913 i samband med att Backamo lades ner