Bild 590 Backamo var sedan 1724 övningsplats för Bohusläns regemente. 1913 flyttade regementet från Backamo till nya kaserner i Uddevalla, I17.