Bild 4635 Här står kungen och beskådar Lilla Edet, Kanske kommer han ihåg
år 1930 då han var här som kronprins och invigde minnesstenen över de omkomna soldaterna vid 1830 års brand