Bild 3840 Ett foto som är taget före den nya bron mellan Lilla Edet
och Ström blev klar for trafik år 1985. Som syns var det ofta långa köbildningar
och farligt för bl. a. cyklister.