Bild 3842 Nikolaus Jonson, farfar till Dan Jonson. Han var ladugårdsförman
pa Ströms Säteri som på den tiden omfattade gårdarna Bondeström,
Röstorp och Ström. Man hade då omkring 300 st. mjölkkor.