Bild 3849 Arbetare vid Inland AB före 1909. Från v. Karl Bratt, Knut Hermansson, Linus Karlsson, Anton Svensson, Johannes Johansson, Hjalmar Lindahl, Maurits Persson, Artur Nilsson, Oskar Olofsson och Artur Olsson.