Bild 4632 En bild på hur man färdades och gick över bron då den samtidigt var en arbetsplats, arbetet pågick här med att bredda bron 1, 5 m. Detta arbete skedde på tidigt 1950-tal