Bild 4633 Landshövding Nyström och Landsfiskal Josefsson med övrig uppvaktning står mitt på bron (kommungränsen) för att där taga emot Kung Gustav VI Adolf då han skulle besöka Inland-Torpe kommun