Bild 3843 Ströms Säteris ladugård med den stora djurstallen som byggdes
endast för gårdens mjölkkor. Stallarna för hästar låg nere vid slottet och ungdjursladugården var byggd vid Bondeström.