Bild 3847 Bergs hus pa Ström. Till höger på kortet kan vi se den lilla "Finkan" och bakom den Ströms slott