Bild 3844 Här har vi häststallarna till Ströms Säteri. Det är kusken Gustav Hansson som har spänt för och sitter klar för avfärd med droskan.