Bild 3838 Mjölkbilen vi ser på kortet tillhör Lilla Edets mejeri, chaufför är Fritiof Emilsson och hans medhjälpare är Kurt Johansson.